Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Những Vấn Đề Dễ Xảy Ra Khi Xây Đạo Tràng Quá Lớn


Ấn Quang Đại Sư quy định không vượt qua hai mươi người, vậy là đúng rồi ! Đó là Đạo Tràng tu hành thực sự của chúng ta.

Cho nên xây dựng Đạo Tràng mà xây lớn thì lòng người thay đổi, vốn vẫn còn một chút đạo tâm. Đạo Tràng khi lớn lên rồi, đạo tâm đó liền trở thành tâm danh lợi.

Bây giờ đạo là gì ?

Tiền là đạo, danh lợi là đạo. Họ đi trên con đường danh lợi, đạo đó chính là đạo ngạ quỷ, đạo súc sanh, đạo địa ngục. Họ là kiểu Đạo Tràng đó, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Còn nữa Đạo Tràng lớn quá, xây dựng huy hoàng quá, rất nhiều người phát tâm đến đó để Xuất Gia.

Mục đích Xuất Gia ở đâu ?

Đi hưởng phước. Thế gian này cuộc sống khổ quá. Phòng ốc lớn như vậy ở thì thoải mái biết bao.

Họ không phải là vì tu hành, họ vì hưởng phước, vì tạo nghiệp, còn có những tâm không tốt, tương lai muốn chiếm lấy Đạo Tràng này, Đạo Tràng Đấu Tranh, tranh danh đọat lợi, sự việc này lúc tôi còn trẻ đã thấy qua rồi. Thời đó ở Đài Loan tôi thường đi ra ngoài giảng Kinh, có một Chùa nọ mời tôi giảng Kinh.

Tôi ở đó giảng khoảng nửa tháng, cảm thấy không đúng lắm, Đạo Tràng này mới xây dựng là Đạo Tràng của nữ chúng, người Xuất Gia ở trong đó tôi cũng quen biết, rất quen thân với tôi, cho nên họ đến mời tôi giảng Kinh, giảng nửa tháng sau trong họ cãi vả nhau.

Cãi vã những gì ?

Phân phối chức vụ không đồng đều. Bởi vì xây Đạo Tràng, những đồ đệ nhỏ hơn vị Tỳ Kheo ni lớn tuổi, ra ngoài hóa duyên, hóa duyên đương nhiên có người hóa duyên được nhiều, có người hóa duyên được ít, khi trở về, người hóa duyên được nhiều họ tranh thủ, họ muốn làm quản lý, họ muốn làm duy na, muốn làm tri khách, muốn giành những điều này. Lúc giành còn đánh nhau.

Tôi về đến Đài Trung đem sự việc này nói với thầy giáo, thầy giáo nói, thôi được rồi, đừng đi nữa. Tôi nói, Kinh còn chưa giảng xong.

Không sao, Kinh giảng chưa xong cũng là việc thường thấy thôi ! Chỉ cần Đạo Tràng không như pháp thì nhanh chóng rời đi. Tôi liền đi khỏi. Bộ Kinh đó tôi giảng được khoảng một phần ba. Chúng ta tin rằng hiện tại Đạo Tràng phần lớn đều là tình hình như vậy. Họ không phải đang làm việc đạo, đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đọat lợi, lừa gạt tín đồ, lừa gạt Phật Bồ Tát.

Quí vị nói xem có nguy quá không ?

Cho nên Tịnh Nghiệp tam phước sau khi phát tâm Bồ Đề phải nhanh chóng tin sâu nhân quả. Họ không tin nhân quả. Họ tin nhân quả thì sẽ giống như tôi vậy rồi, không dám xây Đạo Tràng.

Vì sao vậy?

Bởi vì chúng ta nghĩ đến 20 người sống cùng nhau, cũng sẽ tranh danh đọat lợi.

Vậy thì phiền phức lớn lắm.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.