Đạo và đời

[Khai Thị]: Người Nhà Không Tin Phật Thì Phải Làm Sao?


 

Cư sĩ Lý ở Quảng Đông hỏi: Người thân của con không tin Phật, họ hỏi địa ngục ở đâu? Linh hồn ở đâu? Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Ai có đi qua? Ai có thấy qua? Những vấn đề như vậy con phải làm sao giải thích cho thông, nói sao cho họ hiểu một chút?

HT Tịnh Không: Cái vấn đề này là của người thường tình. Lúc tôi còn trẻ cũng là như vậy, những vấn đề của tôi cũng rất nhiều. Thật đấy, ai có thấy qua? Dù có thấy qua cũng không tin. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi còn là một học sinh, tôi đã có thấy qua quỷ, tôi cũng thấy qua hồ ly tinh, đích thật là chính mắt tôi trong thấy nhưng cũng không tin, còn nói là mê tín. Cho nên những vấn đề này của bạn hỏi rất hay. Họ không tin cũng không sao, bạn làm gương cho họ xem, bạn hãy học theo cách bà cụ của ông tướng sĩ Hà Đông.

Chuyện này là ở HongKong, tức là thân mẫu của tướng quân Hà Thế Lễ, dãy nhà “Đông liên giác tuyển” ở Hongkong bây giờ tức là nhà của họ. Ông tướng sĩ Hà Đông, gia đình của họ rất hạnh phúc mỹ mãn. Trong gia đình tự do tín ngưỡng tôn giáo, họ hai vợ chồng và con cái đều là tín đồ thuần thành của Cơ đốc giáo, chỉ riêng bà mẹ là tín đồ của Phật giáo. Cho nên trong nhà họ có một niệm Phật đường nhỏ, là họ cúng dường cho thân mẫu của họ để cho thân mẫu sớm hôm tụng niệm, họ rất là hiếu thuận không có bài xích. Suốt đời bà cụ cũng không có khuyên họ học Phật niệm Phật, mỗi người đều có sự tín ngưỡng riêng. 

Đến lúc bà cụ sắp lâm chung thì bà cụ mở đại hội vãng sanh, bà cụ tự biết ngày giờ ra đi. Ngày hôm đó bà cụ sắp vãng sanh, bà cụ gọi con trai và con dâu đến và nói: “Hôm nay mẹ phải đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hy vọng các con niệm mấy câu Phật hiệu đưa mẹ đi vãng sanh, mẹ con chúng ta cũng là có duyên”. Mọi người nghe cũng rất hợp tình hợp lý, mọi người trong nhà cũng rất vui mừng trợ niệm cho bà được vãng sanh. Bà cụ là ngồi mà vãng sanh, tuy bà có chút bệnh nhưng rất nhẹ, trong tâm bà cụ rất sáng suốt, bà cụ ngồi niệm Phật mà vãng sanh, bà con bạn bè cũng niệm Phật đưa bà vãng sanh. 

Sau khì bà cụ vãng sanh thì cả gia đình họ đều tin Phật, đều quy y Tam Bảo. Bà cụ thật là cao minh, bà làm gương cho họ xem. Nếu người nhà không tin thì ta làm gương cho họ xem vậy. Bạn làm theo cách này thì rất là cao minh.

(Trích lục từ Phật học vấn đáp của HT Tịnh Không)
Hoan Nghênh Chia Sẽ, Công Đức Vô Lượng.
Nam Mô A Di Đà Phật !