Đạo và đời

[Khai Thị]: Nếu Quí Vị Không Giữ Tam Quy - Ngũ Giới - Thập Thiện, Quý Vị Niệm Phật, Có Được Vãng Sanh Hay Không?


 

Học Phật hai năm, hai năm liền biến thành bánh quẩy nguội. Phật ở trên trời, cự ly xa lắm. Học Phật ba năm, Phật đã biến thành mây khói rồi, không còn nữa ! Đó chính là phóng dật, giải đãi.

Bản thân một tí niệm thiện, tâm tốt không giữ được nữa. Dễ dàng bị tài sắc danh thực thùy bên ngoài mê hoặc. Vừa bị quyến rũ đã chạy theo rồi.

Người xưa nói: "Danh cao lợi nhiều, là thứ mê hoặc con người"

Ngày nay một tí danh lợi đã mê hoặc được quí vị, mê hoặc quí vị theo mất. Quí vị là thứ gì ?

Ban đầu nhìn người kia tu hành rất tốt, tán thán họ, ca ngợi họ. Danh lợi nhỏ nhoi đặt ở trước mặt tâm liền thay đổi. Phật không còn nữa ! Quí vị nghĩ xem như vậy sao được ? Sức mê hoặc trong xã hội này lớn lắm !

Khi nào chúng ta mới thật sự làm được không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu ? Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu là quí vị đã có định công. Không bị danh lợi mê hoặc là quí vị đã có trí tuệ rồi.

Đây là điều chư vị tại gia đồng học tu Tịnh độ tông của chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành. Tam qui, ngũ giới, thập thiện, phải dùng nghiêm trì giới luật để đối trị. Bởi vì quí vị không giữ được tam quy, ngũ giới, thập thiện, thì niệm Phật có vãng sanh được không ?

Thật lòng mà nói: "Không thể vãng sanh !" Nói bạn có thể vãng sanh, đó chính là lời khích lệ, không phải thật !

Quí vị xem, bạn bè trong Liên Xã của Đài Trung là học trò của thầy Lý, theo Thầy đã mấy mươi năm rồi, Thầy Lý sáng lập ra Liên Xã tại Đài Trung đến lúc vãng sanh là 38 năm, học trò theo thầy thời gian dài như vậy, có thể vãng sanh không ? Không thể vãng sanh !

Ngày ngày được thầy giáo huấn, nhưng nhận sự giáo huấn rồi không tu, không làm. Ngày ngày giảng, ngày ngày nghe, thầy có thể nói, nhưng họ làm không được, vẫn còn tham sân si, vậy thì còn cách gì ?

Những pháp đối trị này, Thầy Lý 38 năm không biết đã giảng bao nhiêu lần rồi ! Quí vị không làm, thì chẳng còn cách gì cả. Thầy chỉ có thể khuyên quí vị, nghe hiểu hay không hiểu là việc của quí vị.

Sau khi nghe rồi chịu làm hay không, cũng là việc của quí vị, không liên quan gì đến thầy giáo, không liên quan đến Phật, Bồ Tát. Cuối cùng tự làm tự chịu.

Đem so sánh với thời xưa thì bất thường ! Khác thường đến 180 độ. Đó gọi là lòng người hư rồi. Cho nên chiêu cảm tai nạn lớn. Toàn nhân loại tồn vong trên trái đất, thời khắc cuối cùng, người biết quay đầu vẫn còn cứu được. Người không biết quay đầu thì thật sự theo nghiệp mà đi, đành chịu vậy !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không