Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Đồng Tu Đôi Bên Phỉ Báng Lẫn Nhau, Chính Là Diệt Phật Pháp.


 

Ngay khi chấp trì danh hiệu cũng rất phức tạp, âm điệu của niệm Phật cũng không như nhau. Có người ưa thích cái âm điệu này, có người ưa thích cái âm điệu kia. Họ đều có phân biệt, đều có chấp trước, thì phải làm sao? Mỗi người theo cách của mình, do đó tôi chủ trương xây nhiều niệm Phật đường.

Các bạn ưa thích truy đỉnh niệm Phật “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…” liên tục mà niệm. Ưa thích cách này xây dựng cái niệm Phật đường, “truy đỉnh niệm Phật đường”, bạn đi đến niệm Phật đường đó. Ở nơi kia niệm Phật, giống như pháp sư Sám Vân, một câu A Di Đà Phật, phải niệm thời gian rất dài rất dài, rất nhiều người niệm theo họ đều ngủ gật. Ưa thích cái âm điệu chầm chậm, thì bạn ở nơi một niệm Phật đường khác, không thể hợp chung lại, hợp chung lại thì gây lộn đều sanh phiền não.

Đều tốt, đều có thể thành tựu, không thể nói cách này của tôi tốt, cách của bạn không tốt, không có cái đạo lý này. Chỉ cần họ hoan hỉ thì được, đều niệm A Di Đà Phật, đều cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết không có xung đột. Cho nên cổ đức nói được rất hay “Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng”, phải đôi bên tán thán lẫn nhau. Nếu như đôi bên phỉ báng lẫn nhau, đây là diệt Phật pháp, đây không phải hưng Phật pháp. Chúng ta chính mình tạo ra tội nghiệp, chính mình không hề biết, phá hoại hình tượng của Phật pháp phá hoà hợp tăng, chiếu theo kết tội trong giới luật, địa ngục A Tỳ.

Thế nhưng hiện tại nói địa ngục A Tỳ cũng không có người sợ hãi, vì sao vậy? Địa ngục A Tỳ họ chưa xem thấy, đợi đến khi quả báo địa ngục hiện tiền rồi, hối hận không còn kịp. Cho nên người khác huỷ báng đối với chúng ta, chúng ta tán thán đối với người khác, họ có thiện hạnh, chúng ta chắc chắn tán thán. Họ có bất thiện, chúng ta quyết không nêu lên, duỡng cái đức của chính mình, không tạo tội nghiệp. Cái điểm này rất quan trọng, ngay quân tử thế gian tuyệt giao, đều không nói lỗi lầm của đối phương. Nhà Nho đã dạy “ trở mặt tuyệt giao cũng không nói lỗi người”. Bạn xem thấy người xưa tu duỡng thế nào, tu duỡng của đệ tử Phật phải ở trên quân tử, thường hay đem lỗi lầm của người để ở trên miệng, đây không phải là việc tốt.Nam Mô A Di Đà Phật.
Trích từ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - giảng lần thứ 10, tập 226) .
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ.