Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Điện Thoại Là Ma Chướng Của Người Niệm Phật.


Tôi giảng Kinh thường hay phụng khuyến các vị:
''Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu''.

Không có nền tảng này, bạn muốn không bị những tà tri, tà kiến, tà hạnh của xã hội này mê hoặc thì e rằng không có người nào làm được, trừ khi bạn là Phật Bồ Tát tái sanh.

Nếu bạn không phải là người tái sanh, bạn không thể nào thoát khỏi bàn tay của ma, bạn chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo. Do đó, giáo học là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh tốt nhất.

Người bây giờ phiền phức, trên người có mang theo điện thoại. Niệm được mấy câu Phật hiệu thì điện thoại reo rồi, lập tức bị dừng lại, liền bị gián đoạn.

Điện thoại chính là ma chướng lớn nhất, Có người tặng cho tôi, tôi cũng cám ơn họ. Họ tặng một cái điện thoại cho tôi.

Nhưng mà làm sao ? Tôi đem nó bỏ đi.

Tôi không có bị lừa, Không có điện thoại thanh tịnh biết bao nhiêu !

Không có điện thoại, Tôi không quấy nhiễu ai, Người khác cũng đừng quấy nhiễu tôi. Thâu nhiếp sáu căn đó là công phu thật sự.

Thế gian này trước đây Lão Sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi. Người niệm Phật chúng ta, mười ngàn ngàn người niệm Phật, đại khái chân thật có thể Vãng Sanh chỉ có ba đến năm người, đó là lời nói của sáu mươi năm trước.

Ngày nay sau sáu mươi năm nếu người ta hỏi tôi, đại khái trong mười ngàn người chỉ có một đến hai người, sáu mươi năm trước có ba đến năm người, hiện nay chỉ có một đến hai người.

Tại vì sao ?

Càng về sau càng khó khăn, hoàn cảnh quấy nhiễu quá nghiêm trọng, bạn không vượt qua được, bạn không buông xả được, sự quấy nhiễu của sáu mươi năm trước so với hiện nay nhẹ hơn rất nhiều.

Trước đây Trung Quốc vẫn chưa phổ biến ti vi, thậm chí đến điện thoại cũng không có, điện thoại di động chưa được phát minh, truyền đạt tin tức rất không thuận tiện, sáu mươi năm trước còn phải đánh điện báo, hiện nay không còn người sử dụng nữa.

Vì thế chúng ta biết rằng, khoa học kỹ thuật càng phát đạt, Vãng Sanh càng khó khăn, sức quấy nhiễu của nó quá lớn.

Cho nên Hải Hiền Lão Hòa Thượng, vì chúng ta thị hiện sự vi diệu, thật quá diệu, chỉ cần dùng phương pháp đó của Ngài, phương pháp đó của Ngài là chân thật vạn duyên buông xuống.

Then chốt vẫn là Chương Gia Đại Sư dạy một cách đơn giản quan trọng:

Nhìn thấu, buông bỏ. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay của chúng ta, thời đại này nếu đầu óc tỉnh táo một chút, dễ dàng buông bỏ.

Quý vị không thể không nhìn thấu, không nhìn thấu phiền phức sẽ rất lớn, vì sao vậy ?

Vì quý vị không ra khỏi luân hồi lục đạo, đây là việc lớn !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.