Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Cư Sỹ Tề Tố Bình Cứu Cha Thoát Khỏi Địa Ngục Nhờ Công Đức Hộ Trì Chánh Pháp.


 

Nữ cư sỹ Tề Tố Bình ở núi Thiên Mục, vừa mới đây tặng cho chúng ta một băng ghi hình, cho chúng ta biết nhiều điều cảm ứng qua những năm học Phật của chính tự thân bà ấy. 

Trong những điều bà ấy kể, có chuyện phụ thân bà [đã chết] gá vào thân thể đứa con nhỏ của bà rồi kể với mọi người về những điều kinh khủng đáng sợ ở địa ngục. Ông này hết sức may mắn có được người con gái hiếu thuận như nữ cư sĩ Tề Tố Bình, thực sự nỗ lực tu học, hộ trì Chánh pháp. Nhờ công đức ấy, ông đã được siêu thoát khỏi địa ngục, gá vào thân thể đứa con nhỏ của bà, đem một phần những nhân duyên kết quả sự việc nói ra cho chúng ta biết, lại khuyến khích con gái ông [là nữ cư sĩ Tề Tố Bình] hãy đem sự thật này nói rộng ra cho người đời đều được biết, khuyên hết thảy người đời dứt ác tu thiện, quay đầu là bờ. Trước đây chúng ta ngu si mê muội, tạo tác nhiều nghiệp ác, nhưng chỉ cần một hơi thở này còn chưa chấm dứt, quay đầu hướng thiện đều vẫn còn kịp. 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tập 106
Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
Giảng ngày: 24 tháng 2 năm 2000 tại Hương Cảng - HongKong
Chuyển ngữ: Nguyễn Minh Tiến.