Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Chúng Ta Niệm Phật Vãng Sanh, Vậy Ai Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Thọ Sanh?


KHÔNG CÓ SANH TỬ. CHÚNG TA DI DÂN ĐẾN, CÁI THÂN PHÀM TỤC NÀY TIÊU RỒI THÌ KHÔNG CẦN NỮA, THẦN THỨC CỦA TA SẼ DI DÂN ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC.

Thần thức của chúng ta rời khỏi thân xác của mình, trong nháy mắt liền đến ngay. Khi bạn lâm chung nhất định không hề có bệnh khổ, đoán biết được giờ đi, và đi rất tự tại.

Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta đổi cái thân khác, hóa sanh từ trong hoa sen, tướng hảo quang minh hoàn toàn giống như Phật A Di Đà. Trong kinh chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc đương nhiên là sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Trong tâm cần gì chỉ nghĩ đến liền có ngay. Ta muốn ăn, vừa nghĩ đến thì những thức ăn liền hiện ngay trên bàn và đều là những thứ mà mình thích ăn. Nếu không muốn ăn thì những thứ này liền biến mất, sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp. Đây đích thực gọi là tịnh độ. Mọi vật chất đều tùy theo ý niệm mà sinh ra, khi không cần dùng thì tự nhiên biến mất. Chúng ta nghe những điều này cảm thấy giống như là rất thần kỳ, nhưng thực ra hiện nay các nhà khoa học đã biết được là điều đó có thể xảy ra. Hiện nay các nhà khoa học làm không được nhưng họ hiểu là có các khả năng này. Đây chính là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất.

Nam Mô A Di Đà Phật!
HT Tịnh Không