Đạo và đời

[Khai Thị]: Bệnh Từ Miệng Vào - Họa Từ Miệng Ra - Vậy Nên Hãy Cẩn Ngôn.


 

Người xưa rất xem trọng lời nói, cho nên có câu: 

"Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra". 

Vì vậy, lời nói không thể không cẩn trọng, nói nhiều quyết không phải là việc tốt. Bạn nói nhiều thì ông chủ của bạn, lãnh đạo của bạn chắc chắn sẽ không trọng dụng bạn, vì sao vậy ? Dễ làm hỏng việc.

Cẩn ngôn, cẩn hạnh là điều mà người lãnh đạo của các ngành các nghề đều xem trọng, con người này có thể thành tựu, người không giỏi cũng vui mà bồi dưỡng. Nếu là người nhiều lời phiếm, nhiều lời thừa, ưa thích đùa cợt, thì họ quyết sẽ không trọng dụng bạn vì sợ bạn làm hỏng việc.

Thời xưa dạy trẻ nhỏ thì bắt đầu dạy chúng phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Hiện tại, chúng ta xem thường đối với giáo học này.

Lời nói nhiều, lời nói không có trách nhiệm đương nhiên người ta sẽ chỉ trích bạn nhiều, phê bình bạn nhiều, bạn làm sao có được tín nhiệm của người khác ?

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không.