Đạo và đời

[HỌC PHẬT]: Người ta nói: " Thời gian là vàng bạc".


Người ta nói :"Thời gian là vàng bạc"

Đúng vậy! Thời gian cũng là vàng là bạc nếu ai đó biết nâng niu và quý trọng nó. Nhưng thời gian có khi cũng là rác,là rơm nếu như mình đánh mất đi sự niềm tin và hy vọng về thời gian. Thời gian là năm tháng của cuộc đời của mọi người. Một năm có 365 ngày mà thôi bạn tôi nhé. Có lẽ bạn cũng đã hiểu điều đó rồi phải không? Tất nhiên nếu cómuốn hơn một ngày thì bạn phải đợi đến ba năm sau thì mới có thêm một ngày nữa mà thôi.

A Di Đà Phật!