Đạo và đời

[HỌC PHẬT]: Đường Dù Có Dài, Cứ Đi Từng Bước Rồi Cũng Đến Đích..


  Đường dù có dài, nếu cứ đi từng bước rồi cũng đến đích. Đường dù có ngắn nhưng nếu không bước thì cũng không đến được nơi.

     Đừng để quá nhiều “ngày hôm qua” chiếm cứ “ngày hôm nay” của bạn! Bạn bị lặp lại con đường mà người khác đã đi là bởi vì bạn đã xem nhẹ đôi chân của mình. Tham lam là nghèo khổ chân thực nhất, biết thỏa mãn là tài phú chân thực nhất!. Người chịu đựng qua giá buốt mới biết được sự ấm áp của mặt trời. Người chịu qua gian khổ cuộc đời mới hiểu được cuộc đời đáng quý!

A Di Đà Phật!

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch