Đạo và đời

Hạnh Phúc Khi Là Chính Mình


Người hạnh phúc là người có lòng biết ơn. Họ luôn muốn là chính mình, chứ không phải là ai khác. Họ trân trọng bản thân mình, biết ơn cả những điều họ ghét hoặc khiếm khuyết. Người hạnh phúc hiểu được giá trị của việc hoàn thiện bản thân và nỗ lực để cải thiện bản thân theo hướng tốt đẹp hơn. Trên đời không ai hoàn hảo nhưng chúng ta cần nỗ lực để hoàn thiện bản thân và để có mối giao hảo tốt với mọi người.


Chìa khóa của hạnh phúc là đừng để cảm giác không hạnh phúc kéo dài. Phải có những lúc buồn, nhưng đừng để nỗi buồn bám riết lấy bạn hàng tuần, hàng tháng…

A Di Đà Phật!