Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: Quả Báo Chân Bị Bại Liệt, Nhờ Ấn Tống Thiện Sách Tiêu Trừ Oan Gia Và Hết Bệnh (Sợi Dây Trói Chân Từ Địa Ngục Do Oan Một Mạng Người)


 

Có một quan chức (Đài Loan) ngồi trên xe lăn (wheel-chair) đến gặp tôi.  Ông ta nói :  “Không hiểu vì sao, hai chân của tôi đột nhiên không có một tí cảm giác nào, hoàn toàn vô lực ?”
Tôi hỏi :  “Bệnh viện đã kiểm tra chưa ?” 

Ông ta trả lời : 
“Đã kiểm tra toàn thân, nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh ?”
Tôi bèn nhắm hai mắt lại, kỹ lưỡng quan sát toàn thân ông (xin chú ý, nhắm hai mắt để nhìn), tôi lờ mờ trông thấy hai chân ông này bị trói chặt lại bởi một sợi thừng đen từ trên xuống dưới. 

Tôi nói : 

“Hai chân của ông bị một sợi dây thừng đen trói chặt lại rồi !” 
Viên quan nói : “Sao tôi chẳng trông thấy gì cả vậy ?” 
Tôi cười đáp :  “Nếu ông có thể trông thấy, thì đến kiếm tôi làm gì ?” 

Viên quan lại nói :
“Xin Lư Sư Tôn hãy giúp tôi mau mau cởi trói !” 

Tôi nói :
“Hãy chậm rãi, sợi dây thừng đen này là vật của Hắc Thằng Địa Ngục, ngày mai ông trở lại đây, tôi sẽ giải đáp cho ông.” 
Ngay đêm hôm ấy, tôi tới “Hắc Thằng Địa Ngục”, hỏi Minh Vương về sự việc viên quan kể trên 2 chân bị trói bởi sợi thừng đen. 

Minh Vương (Diêm Vương) nói : 
- “Viên quan ấy đã phán xét lầm một người.”
- “Có phải người ấy bị tù oan không ?” 
– “Đúng vậy.” 
– Làm sao giải việc này ?” 
- “Người bị phán xử lầm lấy cái chết để chứng minh mình vô tội và đã treo cổ tự tử.  Một người do số mệnh, một người do vận hạn, vậy làm sao mà giải ?” 

Tôi nói với Minh Vương :  
- “Treo cổ tự vẫn thì mệnh đã không còn nữa, nhưng dây thừng đen trói 2 chân phải có phương pháp giải quyết chứ.” 

Minh Vương nói : 

- “Tôi không có phương pháp nào giải quyết.  Nhưng do Ngài hỏi, nhờ lực uy thần của Ngài, siêu độ luân hồi cho người đã chết, oan của người chết tự động giải. 
Về phương diện viên quan, Ngài yêu cầu ông ta hãy ấn tống 5 ngàn quyển “Thiện Sách” phát cho người có duyên rồi đem hết công đức hồi hướng cho người chết oan thì chẳng cần xử dụng tay gỡ cởi dây trói, sợi dây thừng đen sẽ tự động được tháo gỡ.”


Ngày thứ hai, viên quan trở lại gặp tôi, tôi bèn báo cáo với ông ta rằng hiềm vì sự việc nghi phạm đã tự vẫn.  Viên quan này nghe xong hoảng hồn, quả nhiên thực có câu chuyện này.  Theo nguồn tin cho biết là “sợ tội nên tự sát”.  Viên quan này tỏ vẻ sám hối !
Tôi nói với viên quan rằng tôi tất nhiên siêu độ cho người chết giải tỏa oan khí, nhưng viên quan phải in ấn 5 ngàn thiện thư.  Viên quan thật tình sợ hãi, tự nguyện in ấn 5 vạn cuốn thiện thư rồi nguyện hồi hướng hết cho người chết oan. 


Vị quan này nói rằng thật lạ lùng, vào ngày in xong sách, nhà in báo cho ông ta đã in xong và toàn bộ đã đóng thành sách, viên quan bước xuống khỏi xe lăn, bước bước đầu tiên, sau đó từ từ điều chỉnh và cuối cùng thì hai chân hoàn toàn được khôi phục lại như thường. 

Ghi chú :
“Hắc Thằng Địa Ngục” trong 8 đại địa ngục được xếp hạng thứ 2, thứ tự là : 

1/Đẳng Hoạt địa ngục, 
2/ Hắc Thằng địa ngục, 
3/ Chúng Hợp địa ngục, 
4/ Hào Khiếu địa ngục, 
5/ Đại hào Khiếu địa ngục, 
6/ Viêm Nhiệt địa ngục, 
7/ Đại Nhiệt địa ngục, 
8/ Vô Gián địa ngục. 

Trong 8 địa ngục thì Vô Gián địa ngục (uninterrupted hell) là địa ngục cực kỳ khổ, Vô Gián địa ngục hay thường gọi là A Tỳ địa ngục (Avici).  Tôi cảm thấy rằng người chịu sự oan uổng trên thế gian này nhiều như cát bụi, chúng ta là những người học Pháp chịu sự oan uổng không nên giận mà phải xem như bình thường, được như thế thì mới an tâm trên con đường tu hành, đây cũng gọi là tính nhẫn nhục ! 
Tôi có câu hỏi muốn hỏi các Thánh đệ tử : 

“Trên thế gian này có người nào không phải chịu sự oan uổng ?  Thử đề cử một loại người nào ?” 

Lời bình :  

Ngày nay y học đã có những bước tiến nhảy vọt, các bệnh hiểm nghèo thời xưa như lao phổi, nhiễm trùng, giang mai .v.v. đã có thể chữa trị được.  Nhưng đến nay con người lại đón nhận thêm không biết bao nhiêu căn bệnh nan y khác như ung thư, tiểu đường, cúm A, viêm não, bại liệt và vô số những bệnh quái dị không tên khác mà không rõ nguyên nhân ?  Bệnh tật này tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà đến.  Tám vạn bốn ngàn loại bệnh tật khởi sinh từ tám vạn bốn ngàn ác nghiệp của chúng sanh. 
Nếu một ngày, tự nhiên quý vị bị bệnh hiểm nghèo chẳng thể chữa khỏi, tự nhiên đang khỏe mạnh bỗng đổ bệnh nan y.  Hãy nhớ rằng, nghiệp báo đã đến tìm, nhân ác nay trổ quả. 
Nếu không tu hành, hướng thiện, sám hối, làm việc thập thiện, ấn tống kinh sách thì e rằng không cách gì chữa khỏi ! 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Sưu tầm và biên soạn :
Minh Thạnh – Văn Phú !