Đạo và đời

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Những Người Hành Nghề Sát Sanh Sau Khi Mất Thân Người Đọa Vào Địa Ngục Cối Giã


ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: NHỮNG NGƯỜI LÚC CÒN SỐNG HÀNH NGHỀ SÁT SANH, HOẶC NGHỀ CHÀI LƯỚI TÔM CUA CÁ ỐC LƯƠN........SAU KHI MẤT THÂN NGƯỜI BỊ ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC CỐI GIÃ.

Đối Đão Địa Ngục là Địa Ngục Cối Giã: lúc sanh tiền làm nghề sát sanh hoặc nghề chài lưới sau khi chết đều phải chịu quả báo này, trong Kinh Lập Thế nói: Để tội nhân vào cối dã gạo quỉ tốt lấy chày sắt đập giã máu thịt nát bấy như tương thê thảm không thể tả. Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Địa ngục biến tướng đồ - Họa sư Giang Dật Tử và HT Tịnh Không)