Đạo và đời

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Khuyên Người Đừng Nuôi Dế, Cá Cảnh


Nên biết rằng, việc nuôi dế hay cá cảnh tuy làm vui mắt trong chốc lát nhưng xét cho cùng thì chẳng có lợi ích gì, chỉ tạo thành nghiệp ác giết hại mãi mãi bám theo ta.

❓Vì sao phải khổ sở làm thỏa mãn đôi mắtngắm nhìn để rồi kết oán đời đời, mang thù kiếp kiếp với những con vật kia?

Câu chuyện “Sâu đỏ báo ứng”.

➖Vào cuối triều Minh, ở huyện Vô Tích có người tên Tiết Tử Lan rất thích nuôi cá vàng, thường bắt sâu đỏ cho cá ăn.
Cứ như vậy, đã giết hại loài sâu nhiều không kể xiết.

➖Về sau Tử Lan mắc bệnh lạ, hai tay quơ cào khắp thân hình, như thể liên tục bốc nắm lấy vật gì ném ra, miệng nói:
“Ôi, có ngàn vạn con sâu đỏ đang bò trên người tôi.”

➖Ông rên la đau đớn cùng cực không chịu nổi, cào cấu nát cả người rồi chết.

Kinh Chánh pháp niệm xứ dạy rằng:
Mạng người chẳng được lâu,
Như vỗ tay vang tiếng.
Vợ con cùng tài sản,
Đều chẳng thể mang theo.
Chỉ có nghiệp thiện, ác,
Thường bám theo không rời.
Như chim bay trời cao,
Bóng không rời mặt đất.

LỜI BÀN
Ngày xưa tướng Bạch Khởi cho đào hố chôn sống quân nước Triệu, chỉ trong một đêm giết chết 400.000 người.
➖Hạng Vũ chôn sống quân Tần, trong một đêm giết 200.000 quân.
➖Quân giặc loạn Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên chặt chân tay người chất lại thành núi.
➖Những lúc như thế, hãy xem máu thịt chúng sinh khi thối rữa, giữa con người với loài sâu đỏ kia có khác gì nhau?
Than ôi, người chết vì nạn binh đao, ắt đã từng tạo nhân giết hại trong quá khứ;
➖Người nuôi loài vật rồi giết hại sinh mạng, ắt phải chịu quả báo trong tương lai.
Cho nên có câu rằng:
“Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.”

Nam Mô A Di Đà Phật!
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai
Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại.
Tiên Sinh Chu An Sĩ