Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: In Chữ Dưới Giày Bị Quả Báo Mụn Độc, Mất Mạng.


Tại Tô Châu có công ty chế tạo giày da hiệu Thái Hòa, chuyên làm các loại giày cao cấp.
Giám đốc công ty là Vương An Lạc, người Lâu Hà tỉnh Sơn Đông. Ông là người không biết tôn trọng và yêu tiếc chữ, cho in thương hiệu dưới tất cả các đế giày, mặc sức cho người ta giẫm đạp, làm dơ bẩn chữ, sự việc đã đến mức hết sức nghiêm trọng rồi.

Mấy năm sau, bỗng nhiên trên cẳng chân của Vương An Lạc mọc mụt độc rất lớn, máu mủ luôn tuôn chảy ra, tanh hôi không thể chịu được, không ai không nhờm gườm. Sau đó, gân chân co rút, đi lại khó khăn, còn bị trúng gió, cho nên bán thân bất toại, chữa trị khắp nơi, nhưng đều vô hiệu. Không lâu sau, nhắm mắt lìa trần, khi tuổi đời vừa mới 30, để lại đứa con côi cút bơ vơ, vô cùng nghèo khổ.

Giày da dùng để đi mưa, chắc chắn không tránh khỏi phải giẫm đạp bùn đất. Nếu in nhãn hiệu công ty dưới đế giày, hoặc các chữ khác, khi đi cố nhiên làm dơ bẩn chữ. Khi giày hư không thể sử dụng được, bị vứt vào hố rác, càng dơ bẩn bội phần, do đó tội nghiệp không nhỏ.

Thay vì in chữ dưới đế giày, sao chúng ta không in hoa, họa tiết, sẽ tránh được người ta giẫm đạp. Dám khuyên những ai đã, đang và sẽ không biết kính trọng văn tự, thì nên lấy Vương An Lạc làm điển hình, hãy gấp rút hối cải, làm mới lại mình, sẽ được phước lành rất lớn.

_Trích TÔN TRỌNG VÀ YÊU TIẾC CHỮ_

Nguồn: Truyền thông giáo dục Phật Đà.

XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT & LẠY PHẬT:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
Nguồn: Nhân sinh vô vi