Đạo và đời

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Ăn Thịt Chướng Ngại Thiện Chung.


✍ Có một phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên.