Đạo và đời

[ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ]: Những Người Lúc Còn Sống Ăn Chơi Trụy Lạc Mất Thân Người Đọa Vào Kiếm Thụ Địa Ngục


ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: NHỮNG NGƯỜI LÚC CÒN SỐNG ĂN CHƠI TRỤY LẠC, LẤY DÂM DỤC LÀM NIỀM VUI THÚ, SAY MÊ DÂM DỤC, KHIẾN CHO GIA ĐÌNH CHỊU KHỔ.......SAU KHI MẤT THÂN NGƯỜI BỊ ĐỌA VÀO KIẾM THỤ ĐỊA NGỤC .

Kiếm Thụ Địa Ngục là Địa Ngục dùng Gươm Giáo: Trong kinh Khởi Thể nói địa ngục này, cây cao một muôn do tần, gai nhọn 16 tất, quỉ tốt nắm lấy tay tội nhân trèo lên cây hứng thụ rồi ném xuống, bụng lưng bị gai đâm, da thịt đau tan rã. Bị rơi vào địa ngục này là do lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không chăm lo gia đình khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn khổ không muốn sống, sau khi chết thì đọa vào ngục này. 

Trong Kinh nói: Khi tội nhân thấy cây kiếm thụ như cô gái xinh đẹp thân rất mềm mại giởn cợt vui đùa, tội nhân nhìn thấy sanh lòng ái nhiễm, chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt xẻo thân thể đến cắt gân lại cắt chẻ đến xương tủy như vậy cắt chẽ toàn thân cho đến rã rời. Gió thổi được sống lại, thì bắt đầu lại muốn lên cây, muốn gần cô gái ấy, nào ngờ cô gái lại ở dưới đất cô gái liền cất tiếng nháy mắt và kêu gọi; do vì nghiệp lực của tộii nhân mạnh mẽ lòng ham muốn hãy hừng, nên bị chặt đứt gân cốt và mạch tủy. Như vậy toàn thân bị cắt xẻo, tội nhân lên cây xuống cây, nhiều lần như vậy đuổi theo chịu khổ thọ báo, thảm khốc như vậy làm sao không khiến cho người rùng mình rợn gáy. Cảnh tượng quả báo thê thảm trong địa ngục cho thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên.Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Địa ngục biến tướng đồ - Họa sư Giang Dật Tử và HT Tịnh Không)