Đạo và đời

[ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ]: Những Người Đối Xừ Thô Ác Với Động Vật Khii Mất Thân Người Đọa Vào Địa Ngục Trâu LửaĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: NHỮNG NGƯỜI LÚC CÒN SỐNG ĐỐI XỬ THÔ ÁC VỚI NHỮNG VẬT NUÔI CÓ ÍCH CHO GIA ĐÌNH NHƯ: BÒ, CHÓ, NGỰA.... HOẶC ĐÁNH ĐẬP NGƯỢC ĐÃI, HOẶC ĐEM BÁN HAY GIẾT CHẾT CHÚNG ĐI KHI CHÚNG GIÀ......SAU KHI MẤT THÂN NGƯỜI, HỌ SẼ BỊ ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC TRÂU LỬA.

Hỏa Ngưu Địa Ngục còn gọi là Ngư Điêu Mã Táo: Ngọc Chuẩn nói: bò ngựa chó, những gia cầm này đối với việc nhà nông có sự cống hiến rất lớn, lại có thể giúp đỡ việc nhà. Khi chúng nó già yếu vì không có lòng thương tiếc, vì muốn lợi ít riêng tư hoặc đem chúng nó bán đi hoặc giết chết nấu nướng. Những hành vi không nhân đạo này sau khi chết phải đọa vào địa ngục này, bị Trâu lửa húc cho chết. Chết xong thì cơn gió thổi qua sống lại, rồi lại chết, cứ thế mà thọ khổ.Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Địa Ngục Biến Tướng Đồ - Họa sư Giang Dật Tử và HT Tịnh Không)