Đạo và đời

Cuộc sống công bằng lắm


Có người cứ nói rằng số phận của họ là khổ hạnh. Nhưng không phải vậy, cuộc sống công bằng lắm, chỉ có chính chúng ta tự làm khổ mình mà thôi. Sông có khúc, người có lúc – con người phải có lúc nọ lúc kia.

Cuộc sống là quá trình vận động và biến đổi không ngừng. Bởi thế đừng lấy sự ngu dốt của một con người trong một khoảng thời gian nhất định mà áp đặt rằng họ là người ngu dốt suốt đời. Không ai giỏi giang suốt đời mà lại càng chẳng có ai ngu dốt suốt đời.

Ngay lúc này, bạn đang tiếp tục viết câu chuyện cuộc đời của mình đấy. Tôi gợi ý nhé: Hãy tiếp tục viết câu chuyện bằng câu “Tôi là người hạnh phúc”. Bởi vì bạn đang đủ khỏe mạnh để đọc những dòng chữ này nên bạn đã may mắn hơn những người đang vất vưởng nằm trên giường bệnh rồi đấy. Và cứ thế, câu chuyện lại tiếp tục…

Xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trải nghiệm cuộc đời.
A Di Đà Phật!