Đạo và đời

[CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ]: Việc Giữ Giới Dâm Này Quả Nhiên Tạo Phúc Báo Lớn.


NÊN HỌC GƯƠNG NGƯỜI XƯA. THỜI ĐẠI NÀY NỮ SẮC KHÁ NHIỀU GÂY CHƯỚNG NGẠI CHO NGƯỜI TU HỌC, NHIỀU ĐỒNG TU BỊ DÍNH VÀO RỒI LỆCH ĐƯỜNG KHÓ THOÁT. CẦN NÊN CẨN TRỌNG GIỚI DÂM MÀ CẢNH GIÁC! CÁC TỔ TỪNG DẠY: "HỄ PHẠM GIỚI DÂM THÌ CÁC GIỚI KHÁC CŨNG PHẠM THEO". ĐỪNG TỰ CHO MÌNH HAY GIỎI, KHÓ LƯỜNG LẮM, NÊN TRÁNH DUYÊN. A DI ĐÀ PHẬT. _()_

Năm Tuyên Đức đời nhà Minh (1426 - 1435), Tào Đỉnh làm quan Thái Hòa Điển Sứ. Nhân một lần bắt giặc cướp, cứu được một người con gái ở Dịch đình, cô này ý muốn thân cận ông. Ông tự hỏi: “ Có thể xâm phạm một người xử nữ (người con gái chưa chồng, còn trinh tiết) sao?”, rồi lấy ra một mảnh giấy, viết bốn chữ ‘Tào Đỉnh không thể’, sau đó mang đốt đi, suốt cả đêm mà lòng ông không chút xao xuyến. Sáng hôm sau ông cho tìm người nhà cô gái đến rồi cho trả về. Sau này khi tham dự kỳ thi Đình, bỗng đâu bay đến trước mặt ông mảnh giấy, trong đó có bốn chữ ‘Tào Đỉnh không thể’. Ngay lập tức văn chương của ông tự nhiên lưu loát, thi đỗ Trạng nguyên.

Lời nhận xét: Con người ta có những điều không nên làm, rồi sau này mới có việc để mình làm được, hai chữ “không thể” này cần gắng sức mới giữ gìn được.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Chu An Sỹ (Trích từ Dục Hải Hồi Cuồng)