Đạo và đời

[ĂN MẠNG]: Loài Động Vật Trước Khi Bị Giết Thịt Rất Sợ Hãi, Tâm Oán Hận Nặng Nề Nên Cơ Thể Chúng Sản Sinh Ra Chất Độc. Con Người Khi Ăn Thịt Chúng Lẻ Nào Tốt Sao?


- Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, động vật trước khi chết sợ hãi như thế, tức là giống như lúc nãy Thầy nói, có thể sinh ra độc tố rất lớn khi ăn vào trong cơ thể. Mọi người thường hay nói “Ăn gì bổ nấy”. Thầy nói xem con khỉ đó sợ đến như vậy mà tại sao họ lại ăn não khỉ, chính là vì họ cho rằng não khỉ này có thể bổ não, họ ăn não khỉ này thật sự có thể bổ não cho họ không?

- HT Tịnh Không: Ăn loại não khỉ này, não của họ sẽ ngày càng trở nên hồ đồ, càng trở nên lú lẫn.

- Đinh Gia Lệ: Ngày càng trở nên hồ đồ?

- HT Tịnh Không: Hồ đồ. Những người học Phật chúng ta phần lớn đều biết điều này. Bạn xem vài năm gần đây, mỗi vùng đều có nhiều người bị nhập, mà thông tin những người bị nhập đều tiết lộ cho chúng ta hầu hết đều là tin xấu, đều nói sẽ mang đến tai họa, tai họa là do tâm bất thiện, do hành vi bất thiện chiêu cảm. Con người dùng cái tâm này đối với người, đối với động vật, về mặt Nhân Quả mà nói, thì làm sao mà có thể có báo ứng tốt được chứ? Không thể có được! Chúng ta dùng tâm yêu thương đối xử với người thì người mới dùng tâm yêu thương đối xử với chúng ta. Mình dùng cái tâm giết hại đối xử với chúng, muốn ăn thịt chúng, chúng sẽ dùng cái tâm gì để đáp trả lại đây? Chúng ta nhất định phải nghĩ đến điều này. Cả vũ trụ, trung tâm của vũ trụ trong Phật pháp gọi là tự tánh, bổn tánh. Phật pháp gọi là pháp tánh, đây đều là nói đến chân tâm, cốt lõi của chân tâm là gì? Chính là yêu thương. Tổ tiển của chúng ta đã biết từ rất lâu rồi, điều thứ nhất trong ngũ luân là tình cảm giữa cha mẹ và con cái (phụ tử hữu than), từ “thân” này có nghĩa là yêu thương, yêu thương này là điểm khởi đầu của tự tánh.

- Đinh Gia Lệ: Điểm khởi đầu của tự tánh?

- HT Tịnh Không: Đúng vậy, tức là điểm bắt đầu chân tâm của chúng ta, trung tâm của trung tâm chính là tâm yêu thương thuần tịnh thuần thiện, sanh ra đã có rồi, không cần ai dạy cả, đây là tình cảm ruột thịt. Cho nên giáo dục của Trung Quốc truyền thống chính là giáo dục của tình yêu thương.

- Đinh Gia Lệ: Giáo dục của tình yêu thương?

- HT Tịnh Không: Giáo dục của tình yêu thương, điều này đã được giữ vững mấy ngàn năm nay, từ tình cảm cha mẹ con cái dẫn đến ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức; đều từ đây mà sinh ra, đó là gốc. Vì thế người Trung Quốc thời xưa nói: “Nhân tính bổn thiện”. Bạn xem hai câu đầu của Tam Tự Kinh là “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” chính là nói tình yêu thương này. Con người bây giờ không biết yêu thương chính mình thì làm sao biết yêu thương người khác chứ? Họ không biết tự yêu thương bản thân, nếu biết yêu thương chính mình thì làm sao có thể ăn những loại thức ăn này?

Những động vật này đối với thân tâm của chính mình đều là cực độc, đều có sự tổn hại rất lớn. Cho nên con người sống khổ sở như thế, sống tội nghiệp như thế, lại còn sát sinh, còn ăn thịt, vậy làm sao được chứ? Họ không biết tự yêu thương mình thì họ sẽ không biết yêu thương người khác. Vì vậy, ngày nay nói hồi phục giáo dục truyền thống là việc không dễ dàng, có rất nhiều người hỏi tôi đến khi nào mới có thể hồi phục được? Tôi nói ít nhất phải hai trăm năm, không có được khoảng thời gian hai trăm năm thì sẽ không thấy được hiệu quả. Bây giờ thế hệ nào cũng có người học tập là tốt rồi, đừng để ngọn đèn này tắt đi. Đến sau hai trăm năm, khi tâm con người từ từ trở nên thuần thiện, tâm con người hướng thiện thì phước báo sẽ hiện tiền.

- Đinh Gia Lệ: Tâm con người hướng thiện thì phước báo sẽ hiện tiền?

- HT Tịnh Không: Tâm con người bất thiện, hiện ra sẽ là ác báo, không phải thiện báo. Hiện nay tai nạn trên trái đất nhiều như vậy, xã hội loạn lạc, đều do tâm bất thiện chiêu cảm. Đạo lý này là thật, đều ở trước mắt chúng ta, chỉ cần tĩnh lặng thì bạn sẽ thấy được tất cả.


Nam Mô A Di Đà Phật!